Microsoft Dynamics NAV
Hovedmoduler


Økonomi og regnskap:

Microsoft Dynamics NAV leveres med et bredt spekter av moduler og funksjoner, som gir bedriften et komplett verktøy for å understøtte arbeidsprosesser ute i hele organisasjonen.
Microsoft Dynamics NAV gir økonomifunksjonen et kraftig verktøy for drilldown, rapportering og analyse av hele eller deler av virksomheten. En sømløs integrasjon mot øvrige Microsoft produkter, gjør det enkelt å distribuere økonomisk informasjon på flere formater.De viktigste modulene/funksjonene for økonomistyring er:

 • Basis finans

 • Ubegrenset antall selskaper

 • Budsjetter

 • Kostregnskap

 • Analyse, KPI, dimensjoner, rapportering

 • Konsolidering

 • Reskontro

 • Bank (valuta, avstemming, likviditetsstyring)

 • Aktiva (anleggsmidler, forsikring, vedlikehold, kostnadsfordeling)
Salg / marketing:

Salgsmodulen i Dynamics NAV inneholder all funksjonalitet du forventer i en moderne ERP løsning, og vil være tilgjengelig på alle enheter fra hvor som helst.De viktigste modulene/funksjonene for salg er:

 • Tilbud

 • Ordrestyring

 • Rammeordre

 • Faktura, kreditnota

 • Returordrer

 • Beholdning, framtidige bevegelser, beregning leveringsdato

 • Salgsbudsjetter, analyser og rapportering

 • Pris- og rabattoppsett

 • Alternative leveringsadresser

 • Direktelevering

 • Reservasjon

 • Kontakt administrasjon / prospekts

 • Salgsmuligheter / Kampanjer

 • Outlook integrasjon / Samhandling / e-post logg

 • Alternativet er produktet Microsoft CRM integrert med Dynamics NAV

 • Selgere
Innkjøp / varelager:

Innkjøpsrutinen kan settes opp full/delvis automatisk med vare/leverandørparameter og/eller manuell på hele/deler av varesortimentet.
Logistikk er selvfølgelig integrert med øvrige moduler som salg og produksjon generelt.De viktigste modulene/funksjonene for kjøp er:

 • Bestillingsbehandling

 • Forespørsler

 • Rammebestilling

 • Faktura, kreditnota

 • Returer

 • Integrert mot markedets ledende løsninger for skanning/tolkning

 • Beholdning, framtidige mottak, reservasjoner

 • Spesialbestillinger til prosjekt

 • Bestillingsplanlegging minste antall, sikkerhetsantall m.m.

 • Budsjetter, analyser og rapportering

 • Varesporing

 • Lokasjoner

 • Alternative leverandører / priser / rabatter / enheter

 • Innkjøpere

 • Lagerstyring basis eller avansert
Prosjekt:

Prosjekt- og ressursstyring integrert med minTimeliste.De viktigste modulene/funksjonene for prosjekt er:

 • Prosjekt og underprosjekt

 • Ressurser / utstyr / varer kost og salgspris pr prosjekt

 • Ressursallokering, kapasitet og planlegging

 • Prosjektregnskap / budsjett. Valgfri kontering og VIA metode pr prosjekt

 • Status og fremdrift

 • Timeregistrering (minTimeliste.no)
Produksjon:

Fleksibel planlegging for innkjøp og produksjon, for å optimere produksjonsprosessen og sikre presis levering til kunder/prosjekter.De viktigste modulene/funksjonene for produksjon er:

 • Fleksibel produksjonsplanleggingsmodul med behovsberegning for innkjøp og produksjon. Planlegging mot salgsordre og/eller forecast. Kapasitetsplanlegging ressurser, maskiner, arbeidssenter koblet mot tilgjengelighet varer. Belastning og oppgaveoversikter for effektiv drift. Flaskehalser, skiftende kapasitet og belastning

 • Flere nivåer av produksjonsstykklister (BOM) og ruter (operasjoner) med versjonshåndtering og kalkulering av kost

 • Produksjonsordrer med automatisk og/eller manuell registrering av forbruk, operasjoner og avgang

 • Bestillingsprofil vare/leverandør/underleverandør

 • Innkjøpsordrer mot lager, prosjektbestillinger og/eller direkte levert kunde. Full varesporing og reservering. Integrert med salg, kjøp og lagerstyring

 • God kontroll på produksjonskostnader og omkostninger innkjøp/lager
Service:

Fleksibel og funksjonsrik servicemodul for serviceavtaler og/eller ad hoc service. God oversikt over servicevarer pr kunde med historikk og varesporing.De viktigste modulene/funksjonene for service er:

 • Servicetilbud

 • Servicekontrakter med serviceintervall / garantihåndtering

 • Automatisk eller manuell oppretting av servicevarer

 • Flere kontrakter / servicevarer pr kunde. Automatisk eller manuell fakturering

 • Serviceordrer med ressurs- og vareforbruk. Garanti, feilårsaker, pris/kosthåndtering. Servicehistorikk

 • Ressurs- og serviceoppdrag allokering/planlegging

 • Servicesoner

 • Utlån
Office 365:

Samle alt under samme tak med sømløs integrasjon til Office 365.


Tilvalgsmoduler - integrasjoner


Lønnssystem:

Med integrasjon mot lønnssystem slipper du å manuelt registrere bilaget og dermed sparer tid. Les mer


Timeregistrering:

Skybasert timefangst som gir deg full kontroll på alle timer. Les mer


Ledelsessystem:

Et styrings- og beslutningssystem for bedre beslutninger i sanntid. Les mer


Fakturamottak:

Håndtere fakturaer, transaksjoner og bilag på en trygg, kjapp og sikker måte. Les mer