Microsoft Dynamics NAV
IntegrasjonerKunder kan ha behov for mer enn det som er satt opp som standard i en Microsoftløsning. I forretningsløsningen har vi satt opp de mest aktuelle integrasjonene, klar til bruk for deg som kunde.Lønnssystem


Med integrasjon mot lønnssystem, eksempelvis Visma Lønn, overføres konteringsgrunnlaget til MS Dynamics NAV. Fordelen med dette er at du slipper å manuelt registrere bilaget og dermed sparer tid.


Timefangst


minTimeliste fra Triangel gir deg full kontroll på alle timer og prosjekter og løsningen dekker bedriftens behov for registrering av timer. Timene registreres kun en gang og kan gjøres av de ansatte. Alle har full oversikt, og løsningen har integrasjon mot flere lønns- og økonomisystem.

I MS Dynamics NAV så opprettes ordre og prosjekt med budsjetterte aktiviteter, som overføres til minTimeliste. I min timeliste gjøres timeføringer som etter kontroll og godkjenning overføres de tilbake til MS Dynamicss NAV. Gevinsten av dette er at vi har prosjektregnskap oppdatert fortløpende. Ansatte har fortløpende oversikt over forbrukt tid på prosjekt og aktivitet. Samlet gir dette svært god kontroll på timeforbruk i prosjekt. Vi integrerer også mot flere timeregistreringssystem, men vi anbefaler å benytte løsningen minTimeliste.

minTimeliste.no


Ledelsessystem


MS Dynamics NAV og minLedelse:

 • Kunde og leverandøroversikt, samt prosjektregister hentes fra MS Dynamics NAV og over i ledelsessystemet. Fordelen er at data registreres kun en gang

 • Det er mulig å hente økonomiske data (kostnader, dekningsbidrag m.m.) per prosjekt for enkel visualisering i minLedelse

 • I minLedelse setter du enkelt på varsling før kritiske verdier (dato, budsjettall) på dine prosjekt slik at du kan aksjonere før det er for sentLedelse er en krevende disiplin og i minLedelse samles trådene:

 • Verdikjede og prosesser gir deg oversikt og kontroll

 • Varsling i tide på kritiske aktiviteter

 • Kontrollpanel med visualisering av operative styringsmål

 • Kvalitetssystem - ISO 9001:2015

 • Avvikssystem med oppfølging

 • Prosjektrom med dokument og oppgaver

Løsningen er «born in the cloud» - alltid tilgjengelig der du er

minLedelse.no


Fakturering


Alle generelle fakturaer håndteres fra fakturasystem og overføres til kjøpskladd i MS Dynamics NAV. Faste data fra leverandør overføres fra MS Dynamics NAV til fakturasystem.
Vi integrerer mot de fleste fakturasystem. Vår hovedsamarbeidspartner på faktura er Compello.

Compello


Overføring faste data til fakturasystem

 • Leverandørinformasjon

 • Valutakoder

 • Kontoplan

 • Dimensjoner

 • MVA-koder

Fakturagodkjenning inneholder:

 • Fakturaimport

 • Fakturatolkning (OCR)

 • Fordeling

 • Attestering

 • Godkjenning

 • Elektronisk fakturaarkiv

 • Gjenfinning og rapportering

 • Overføring til økonomisystem

 • Mulighet til elektronisk avstemming mot bank


Sjømatløsning


Triangel Solutions og Maritech Systems samarbeider tett om levering av løsninger for sjømatindustrien. Løsningene MS Dynamics NAV – sjømat og Maritech Trading er etablert hos sjømatbedrifter som produserer og trader sjømatprodukter
Ta kontakt for mer informasjon om integrasjoner
Triangel som din leverandør


 • lang fartstid som leverandør av ERP-løsninger

 • kundeoppfølgingsprogram

 • lang erfaring med skyløsninger

 • høy kompetanse på integrasjoner

 • oppdatert på nyeste teknologi

 • Microsoftpartner i Norge